Talousohje

Retkitili- ja avustusohjeet löytyvät kohdasta Jäsenille ja kotiväelle → Maksut ja talousasiat

Yleiset talouskäytännöt

Kululaskulomakkeet

Kululaskulomake täytetään sähköisesti osoitteessa erasudet.kululaskut.fi. Voit tilittää monta kulua yhdellä lähetyksellä. Kuitti/kuitit liitetään lomakkeeseen skannattuina tai kuvana. Liitteiden tulee olla selkeästi luettavissa.

Kululaskut hyväksyy taloudenhoitaja tai lippukunnanjohtaja.

Ennakko

Kaikkiin tuleviin kuluihin on mahdollista saada ennakkoa ilman hallituksen erillistä päätöstä. Ota hyvissä ajoin (viikkoa ennen) yhteyttä lippukunnanjohtajaan, jos tarvitset ennakkotilitystä.

Maksujen kerääminen

Pääsääntöisesti osallistumismaksut veloitetaan retkitililtä tai laskutetaan.

Maksujen veloituksen hoitaa taloudenhoitaja tai muu henkilö. Retkenjohtajan tehtävä on huolehtia, että tapahtuman osallistujat on merkitty Kuksa-tapahtumana oikein.

Stipendijärjestelmä

Katso Jäsenille ja kotiväelle → Maksut ja talousasiat

Kokoukset

Partio-ohjelman suorittamiseen viikkotoiminnassa saa käyttää rahaa 10 € / hlö per kausi (syys- tai kevätkausi, eli 20e toimintavuoden aikana). Suunnittelu- ja hallintokokouksiin saa ostaa tarjoiluja 2,5 eurolla / osallistuja.

Retket

Alla on suuntaviivoja retkien hinnoista. Järjestelytehtävissä toimivilta johtajilta ei peritä maksua.

Maasto Kämppä Bussikuljetus
Päiväretki 0 € 5 € + 5 €
1 yö 5 € 10 € + 5 €
2 yötä  10 € 15 € + 5 €

Retkien järjestämiseen saa käyttää rahaa kohtuullisesti. Jos olet tekemässä tavallista kalliimpaa tai partio-ohjelman ulkopuolista ohjelmaa, varmista asia hallitukselta hyvissä ajoin ennen retkeä.

Kisat

Lippukunta tukee kisoissa käymistä maksamalla kilpailumaksut Hiipivään Haamuun, Peikon Puikaukseen, Espoon Vihreeseen ja kaikkiin partiotaitokilpailuihin. Lisäksi lippukunta maksaa näihin kisoihin järjestäjän tarjoaman kuljetuksen Uudenmaan sisällä ja pidemmille kisamatkoille hallituksen harkinnan mukaisesti.

Muihin kilpailuihin osallistumista lippukunta tukee hallituksen harkinnan mukaisesti.

Lippukunta tukee kisaeväitä yön yli kestävissä partiotaitokisoissa pienellä summalla (3 € / hlö). Hyväksi havaittu tapa on hankkia yörastille yksi yhteinen lämmin ateria, ja muuten pärjätä omilla eväillä.

Kurssit

Pääsääntöisesti lippukunta maksaa kaikki sitä hyödyttävät kurssit. Näihin sisältyvät muun muassa PJ-kurssi, EA-kurssit ja erätaitokoulutukset. Jos et ole varma, maksaako lippukunta kurssisi, kannattaa varmistaa asia hallitukselta ennen kurssille ilmoittautumista.

Käytännössä siis ”hupikoulutukset” (esimerkiksi kalliokiipeily) ja osa taitokoulutuksesta (esimerkiksi meripartiokurssit) jäävät suoran tuen ulkopuolelle. Näitä kursseja lippukunta kuitenkin tukee pienellä kannustuksella: jos käyt yhden lippukuntaa hyödyttävän kurssin, lippukunta maksaa 30 € minkä tahansa kurssin maksusta (1 kurssi / kausi).

Kurssiosallistumisen peruuntuessa osallistuja on velvollinen maksamaan maksun riippumatta kurssista (pois lukien ajoissa tehty peruutus tai lääkärintodistus). Tämä pätee myös ilmaisiin kursseihin, joista peritään piirin peruutusmaksu liian myöhään tehdystä peruutuksesta tai poissaolosta.

Juhlat

Juhlien budjetti määritellään vuosittain talousarviossa. Määrä jaetaan yrjönpäiväjuhlan, joulujuhlan ja muiden juhlien kesken. Varmista summa taloudenhoitajalta ennen juhlan järjestämistä.

Leirit ja muut tapahtumat

Leirit ja muut tapahtumat ovat pääsääntöisesti omakustanteisia. Niihin voi hakea yleistä tukea lippukunnalta ennen tapahtumaa tai henkilökohtaista stipendiä normaalin stipendijärjestelmän mukaisesti. 

Kilometrikorvaukset

Omalla kulkuvälineellä tehtyihin partiotoimintaan liittyviin matkoihin voi saada korvausta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Lippukunta korvaa pääsääntöisesti hyödylliset, toiminnan järjestämiseen liittyvät välttämättömät huoltoajot.

Taloudenhoitajan tai lippukunnanjohtajan päätöksellä voidaan korvata myös muita ajoja. Esimerkiksi voidaan korvata yksityiset ajot tapahtumiin ja sieltä pois siinä määrin, kun ne on järjestetty mahdollisimman tehokkaasti ja kun edullisempaa kulkuyhteyttä ei ole tarjolla.

Lippukunta ei maksa kilometrikorvausta silloin, jos ajot johtuvat henkilökohtaisesta syystä tai ne on tehottomasti järjestelty: esimerkiksi omalla autolla yksin saapumista ei korvata, jos kimppakyydin järjestäminen olisi ollut mahdollista. Myös esimerkiksi vanhempien ajamia kimppakyytejä ei korvata.

Kilometrikorvauksia maksetaan seuraavien summien mukaisesti:

Korvaus / km
Auto, 1 hlö 0,21 €
Lisämatkustajat (enintään 4) + 0,03 €
Suuri esine, esim. PJ-teltta + 0,03 €
Peräkärry + 0,07 €

Kilometrikorvausta haetaan kululaskulomakkeella sähköisesti osoitteessa erasudet.kululaskut.fi.

Korvausten suuruus on sidottu Verohallinnon vuosittain antamaan päätökseen siten, ettei kilometrikorvauksen enimmäismäärä saa ylittyä. Vuonna 2017 enimmäismäärä on 0,41 €/km, kun autossa on yksi henkilö.

Alle 1,00 €:n suuruista korvausta ei panna maksuun. Korvausta maksetaan korkeintaan 200 € jäsentä kohden vuodessa, ellei hallitus tee asiasta erillistä päätöstä.