Kutsu Mankkaan Eräsudet ry:n kevätkokoukseen 24.3.2024 klo 17

Lippukunnan sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.3.2024 kello 17.

Kokous tapahtuu Mankkaan Makasiinilla (Vanhan-Mankkaan kuja 2 C).

Tervetulleita kokoukseen ovat kaikki lippukunnan jäsenet. Äänioikeus on kaikilla yli 13-vuotiailla jäsenillä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  • Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
  • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  • Vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle ja tarvittaessa valtuutetaan Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry keräämään jäsenmaksu.

Jäsenet voivat esittää muita käsiteltäviä asioita lippukunnan hallitukselle 14.3.2024 saakka sähköpostiosoitteeseen hallitus@erasudet.fi.

Tervetuloa!
Mankkaan Eräsudet ry:n hallitus